Н О В И Н И
Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував перевірку старих справ щодо працівників прокуратур, які раніше підозрювались у корупційних злочинах та пообіцяв звільняти тих, хто має проблеми з декларуванням. Як повідомляє УНН, про це він сьогодні заявив на брифінгу, передає «Закон і Бізнес».
Законопроект про антикорупційні суди зареєстровано у Верховній Раді і найближчим часом буде розглянуто на засіданні комітету.

Криминальне провадження
розбій та кража кримінал в ДТП незаконний оббіг наркотиків вбивства, тілесні ушкодження економічні злочини корупційні злочини
Адміністративні провадження
визнання нормативних актів недійсними представництво під час перевірок оскарження рішень держ.органів оскарження бездіяльності посадовців спори з суб`єктами владних повноважень спори у виборчому процесі
розподіл майна спадкові справи страхові спори при ДТП шлюбні спори визнання договору недійсним спори у сфері праці
Цивільні справи
advocate.lypiavka@gmail.com
(093) 033-34-35
(098) 033-34-35
(044) 227-17-90
Додаткова контактна інформація:
07400 Київ, вул. В. Чорновола 41
ДОГОВІР
Про надання правової допомоги
Адвокат Липявка Ігор Олександрович, діючи на підставі свідоцтва «Про право на заняття адвокатською діяльністю» №5931/10, поіменований надалі «Захисник»,  з однієї сторони, та громадянин _______________, який зацікавлений у кваліфікованому захисті законних прав та інтересів  поіменований в подальшому «Підзахисний», усвідомлюючи свої дії, та попередньо ознайомившись з усіма положеннями даного  договору, діючий на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, при спільному згадуванні поіменовані в подальшому «Сторони», уклали даний «Договір» про нижченаведене:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Захисник приймає на себе зобов'язання надавати «підзахисному» за грошову винагороду наступну правову допомогу: _____________________________________________________________________
1.2.За взаємною домовленістю Сторін в процесі дії Договору, предмет Договору може бути розширений або конкретизований через додатки до договору.
2.ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАХИСНИКА
2.1. Захисник користується процесуальними правами «підзахисного», крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо «пі­дзахисним» і не може бути доручена Захиснику, з моменту подання дано­го Договору, витягу з єдиного реєстру адвокатів та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю слідчому, який проводить досудове розслідування,  слідчому-судді, який проводить розгляд скарг, клопотань, на користь «підзахисного» чи судовий розгляд справи.
2.2. Підзахисний без будь-яких додаткових узгоджень надає «захиснику» згоду на опрацювання   відомостей, які стали відомі «захиснику» у зв'язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю у тому об'ємі, який необхідний «захиснику» для всебічного та повного надання правової допомоги.
2.3.Захисник бере участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підзахисного, до першого допиту має з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту такі ж побачення без обмеження кількості і тривалості.
2.4.Захисник звертається з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб), відомості про які можуть бути корисні для захисту законних прав та інтересів «підзахисного»;
2.5.Захисник ознайомлюється на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом можуть бути корисні для захисту законних прав та інтересів «підзахисного» ;
2.6.Захисник складає заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку можуть бути корисні для захисту законних прав та інтересів  «підзахисного» ;
2.7.Захисник бере участь у  розгляді своїх клопотань і скарг,
2.8.Захисник збирає відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою, які можуть бути корисні для захисту законних прав та інтересів «підзахисного» ;
2.9.Захисник застосовує технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій захисник здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом які можуть бути корисні для захисту законних прав та інтересів «підзахисного»;
2.10.Захисник посвідчує копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов'язковий спосіб посвідчення копій документів;
2.11.Захисник одержує письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
2.12.Захисник розшукуючи докази які можуть бути корисні для захисту законних прав та інтересів «підзахисного» виїжджає у відрядження,
2.13.Самостійно визначати способи і методи надання правової допомоги відповідно до діючого законодавства України.
3.ПОВНОВАЖЕННЯ «ПІДЗАХИСНОГО»
3.1.«Підзахисний» отримує від Захисника щомісячний звіт про зроблену роботу, про що складається акт виконаних робіт за місячний термін часу,
3.2.«Підзахисний» отримує від Захисника фінансовий звіт про відрядження,
3.3.«Підзахисний» отримує безкоштовні консультації від захисника в межах його компетенції і в рамках того кримінального провадження у якому бере участь захисник, у робочий час з 9:30 годин до 17:30 годин, з урахуваням вихідних днів субота та неділя кожного місяця,
3.4.«Підзахисний» за власною вимогою у робочий час з 9:30 годин до 17:30 годин, з урахуваням вихідних днів субота та неділя кожного місяця відвідує захисника з організаційних чи інших питань пов`язаних з виконанням захисником своїх обов`язків щодо «підзахисного», попередньо поставивши до відома «захисника» і узгодивши час зустрічі.
3.5.«Підзахисний» за власною вимогою отримує від захисника в межах його компетенції і в рамках того кримінального провадження у якому бере участь захисник, у робочий час з 9:30 годин до 17:30 годин, з урахуваням вихідних днів субота та неділя кожного місяця необхідні документи, які складаються захисником,
4.ОБОВ'ЯЗКИ «ПІДЗАХИСНОГО»
4.1. «Підзахисний» в межах договірних відносин із захисником зобов`язаний:
4.2. Маючи намір на отримання кваліфікованого захисту своїх законних прав та інтересів захисником звертається з заявою про такі наміри до захисника,
4.3. Надати захиснику всі документи та відомості, необхідні для виконання предмету Договору, .
4.4. Повідомити захиснику виключно правдиві відомості про обставини, що пов`язані з наданням допомоги захисником,
4.5. Написати захиснику розписку про згоду на не розголошення таємниці спілкування з захисником,
4.6. Сплатити і в повному обсязі  Захиснику належну йому за Договором винагороду «гонорар» в момент підписання цього договору.
4.7.Забезпечити засобами окремого мобільного зв`язку себе та захисника на період виконання умов договору,
4.8. Компенсувати захиснику витрати, пов`язані з використанням транспорту для робочих виїздів у рамках виконання умов цього договору,
4.9. Компенсувати захиснику транспортні витрати, пов`язані з відрядженнями   у рамках виконання умов цього договору,
4.10 Компенсувати Захиснику витрати пов`язані з проживанням у готелі та харчування, пов`язані з відрядженнями   у рамках виконання умов цього договору,
4.11. Оплатити Захиснику  консультації та зустрічі у не передбачений цим договором час,
4.12. Зберігати таємницю спілкування з Захисником
                                         5. ОБОВ`ЯЗКИ ЗАХИСНИКА:
5.1. Використовувати засоби захисту, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів Підзахисного та з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність Підзахисного.
5.2. Повідомляти Підзахисного на його вимогу про хід виконання предмета Договору
5.3. Дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;
5.4.На вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання     правової допомоги;
5.5. Невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;

6. СУМА ВИНАГОРОДИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
6.1. Фактом виконання Захисником предмету даного Договору (окремої частини) є:
6.2. На стадії досудового розслідування - прийняття прокурором рішення про закриття кримінального провадження відносно Підзахисного або ознайомлення з матеріалами досудового розслідування після надання слідчим доступу до цих матеріалів.
6.3. На стадії судового провадження - ухвалення судом виправдального або обвинувального вироку відносно Підзахисного.
6.4. Сума винагороди Захисника складає:
6.5. Виплата гонорару захиснику сплачується під час підписання договору у повному об`ємі і становить ___________________________________ (_______________________________________________________)
6.6. Консультації від захисника до 9:30 годин і після  17:30 годин, а також у вихідні дні субота та неділя кожного місяця, становить п`ять відсотків від суми гонорару і сплачується відразу після консультації.
6.7.Відрядження захиснику сплачуються в розмірі п`яти відсотків від суми гонорару за кожні сутки у відрядженні та компенсація транспортних видатків та проживання у готелі.
6.8. Витрати, які можуть виникнути в рамках даного Договору і які безпосередньо пов'язані з предметом Договору, не відносяться до складу винагороди Захисника і оплачуються окремо Підзахисним або за його дорученням іншими особами. До таких витрат відносяться: оплата за проведення експертизи та надання експертного висновку, якщо експертиза проводилася за клопотанням Підзахисного або Захисника.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Даний Договір набирає чинність з дати його підписання Сторона­ми і дії до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Догово­ром.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Обставинами непереборної сили за даним Договором визнаються наступні події: пожежі, стихійні лиха, епідемії, війни і воєнні дії, повстання, аварії, акти органів влади і управління, що мають вплив на виконання зобов'язань, а також всі інші події і обставини, які суд визнає і оголосить обставинами непереборної сили, за винятком виникнення непередбачених витрат у якої-небудь Сторони за Договором і відсутність грошових коштів.
8.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення даних обставин, телеграмою повідомити іншу Сторону про виникнення, вид і можливу тривалість дії обставин непереборної сили або інших обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Договором. Якщо ця Сторона вчасно не повідомить про настання вищезгаданих обставин, вона позбавляється права посилатися на них, якщо тільки самі обставини не перешкоджали посилці такого повідомлення.
8.3. На час дії обставин непереборної сили і інших обставин, що звільняють від відповідальності, зобов'язання Сторін припиняються, санкції за невиконання договірних зобов'язань не застосовуються, а термін вико­нання договірних зобов'язань продовжується на період, що відповідає терміну дії обставини, що наступила, і розумному терміну для усунення його наслідків.
8.4. Якщо обставини, зазначені в п. 6.1. даного Договору, будуть продовжуватися більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором і достроково розірвати Договір. Днем дострокового розірвання Договору буде вважатися дата одержання іншою Стороною повідомлення про це.
8.5. Належним доказом настання обставин непереборної сили є довід­ка, видана регіональним відділенням Торгово-Промислової палати України.
9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
9.1. За порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
9.2. Сторони домовилися, що суперечки, що можуть виникнути між ними в процесі виконання Договору, будуть вирішуватися шляхом прове­дення переговорів. У разі не досягнення згоди в процесі переговорів кожна із Сторін має право звернутися за вирішенням суперечки в суд.
10.ІНШІ УМОВИ
10.1. Зміни, доповнення і додатки до даного Договору є його не­від'ємною частиною і дійсні у випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані Сторонами.
10.2. Даний Договір складений українською мовою в 4 (чотирьох) примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, один примірник - для надання органу досудового розслідування, один примірник - для надання суду. Всі примірники Договору є ідентичними, мають однакову юридичну чинність і кожний з примірників є оригіналом.
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ ТА ДАНІ СТОРІН:
Захисник________________________________             Підзахисний___________________________________
Липявка Ігор Олександрович
а д в о к а т
(044) 227-17-90 / advocate.lypiavka@gmail.com
Липявка Ігор Олександрович
а д в о к а т
отримати відповідь поштою
Додаткова контактна інформація:
ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
(098) 033-34-35
(093) 033-34-35

Важливість договору про правову допомогу з адвокатом

Якщо так трапилося, що Ви вимушені звернутися до адвоката це означає, що Вам потрібна кваліфікована правова допомога. Для того щоб така допомога здійснювалася легітивно законодавство вимагає наявність договору про надання правової допомоги між адвокатом і підзахисним. В цьому договорі міститься інформація в якій зазначені умови співпраці адвоката з підзахисним, права та обов'язки сторін, розмір та умови оплати. На підставі цієї угоди адвокат виписує ордер який є підставою для здійснення повноважень від імені підзахисного. Ордер є підзвітним документом, має нумерацію та встановлену законодавством форму.
Отже, слід зазначити що без підписання договору про правову допомогу офіційних захист клієнта є практично неможливим.
Нижче розміщений текст стандартного договору з адвокатом Липявка І. О.
Перед підписанням цього договору Ви маєте ознайомитися з ним та внести свої корективи.
(044) 227-17-90
e-mail:
advocate.lypiavka@gmail.com
Загальний стаж у юридичному напрямку становить понад 15 років. Досвід роботи в органах внутрішніх справ України з 1999 до 2007 роки.
Експерт - криміналіст на відомих Українських телеканалах "ТРК Україна", "Інтер", "ICTV", "ZIK"
Приймає участь у рейтингових ТОК - Шоу "Говорить Україна", "Глядач як свідок", "Стосується кожного" у якості експерта.
З 2007 по сьогодення займається приватною практикою.